Bim Media

  • 3d Scanning
  • 360 độ
  • Tin Tức
  • shop
  • Giới Thiệu
360 độ Cơ Bản

3D Scanning Home Photographer

3d Home Là Sản phẩm chúng tôi giành riêng cho cac chủ APT, Căn hộ Mini Cho thuê, Những Địa Điểm Vừa Và Nhỏ.

UU DIểm: 

  • Hoàn Thành  trong 24 tiếng từ lúc Hoàn Thành công đoạn thi công Tại văn pjh
  • Kinh phí để thực hiện thấp hơn.

Nhược DIểm:

  •  Chất lượng hình Ảnh cao nhất 2k
140
Finished
Photosessions
105
Studio
Sessions
230
Happy
Clients

Latest Works